tresnaku marang Sira ora bisa digambarna

ademe ngungkuli banyu
angete ngungkuli geni
langit kuwi wis dhuwur
langit kuwi wis dhuwur
nanging tresna ingsun
luwih dhuwur tinimbang langit pitu
bumi kuwi wis abot
nanging tresnaku ngungkuli bumi

kadhang ingsun mboten saget nahan
kados pundi  kula kagungan tresna
kadhang kula ngujaken syukur
marang Ndika Gusti
kula tasih diparingi wekdal
kangge tresnane marang
sedengah manungsa
kadang kula mboten saget
mbayangaken Gusti
umpami kula kelangan tresna
kula mboten saget lumampah
gesang malih nang ndonya

ana banyu njedul saka bumi
ngrangkul ingsun
klawan mring Sampeyan
ana banyu tiba saka langit
dadi crita critane wong urip

tresnaku marang Sira langgeng selawase
ora bakal rusak mring wektu
wektu ora bisa ngganggu marang ingsun
lamun kula sampun tresna

tresnaku marang Sira
dhuwure ngunngkuli langit
tresnaku marang Sira
segere ngungkuli banyu
tresnaku marang Sira
angete ngunngkuli geni
tresnaku marang Sira
tanpa bisa dibayanngna

BY: Slamet Gundono

Iklan